Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017

Εκθέσεις

Οι επόμενες εκθέσεις που θα συμμετάσχουμε είναι:

16-20 Σεπτεμβρίου 2010 – Mostra Rota – Metropolitan Expo

01-04 Οκτωβρίου 2010 – Electrotec – Metropolitan Expo

TUV-technokat

Η αφοσίωση στην ασφάλεια του καταναλωτή οδήγησε από πολύ νωρίς στην πλήρωση των προδιαγραφών και κατοχύρωση του σήματος CE για τα προϊόντα της,  και ακολούθως (2005) του σήματος GS για τα προϊόντα της νέας γραμμής παραγωγής που εγκατέστησε.   

Το 2006 εγκαταστάθηκε σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο και πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2000 από την TUV ΕΛΛΑΣ. 

Το 2009 το εκσυγχρόνισε σε ISO 9001:2008 και πιστοποιήθηκε από την TUV Rheinland.